• TARCZA DIAMENTOWA SEGMENTOWA SIGMA 350MM

616.05
616.05
piece Add to wishlist
Shipping within 24 hours
Shipping price 25
DPD Courier 25
DPD courier download 30
The Availability Of 1 piece
The Weight Of The 1.7 kg

Phone order: 734200202

Leave your phone

Opis:

- do cięcia asfaltu i świeżego betonu

- segmentowa

- do maszyn jezdnych i ręcznych

- zabezpieczenie przed podcinaniem

- spawana laserowo

- polska produkcja

- średnica tarczy - 350 mm

- średnica otworu -25,4

- warunki pracy - na sucho i na mokro

 

Zasady użytkowania:

- Dobrać typ tarczy odpowiednio do ciętego materiału i parametrów maszyny (ilość obrotów/min., średnica wałka, moc).

- Nie powiększać otworu mocującego tarczy.

- Dokładnie i pewnie zamocować tarczę na maszynie zgodnie ze strzałkami kierunku obrotów. Przed montażem oczyścić wałek i dyski dociskające tarczę.

- Dbać o należyty stan techniczny łożysk, wałka napędowego, dysków dociskowych i pierścieni redukcyjnych maszyny.

- Cięcie rozpoczynać i kontynuować płynnie i powoli, nie naciskając na maszynę. Całkowicie wystarczający jest nacisk wynikający z ciężaru maszyny. Zbyt duży nacisk powoduje przyspieszone zużycie tarczy.

- Ciąć tylko w linii prostej, nie przekrzywiać tarczy w stosunku do powierzchni cięcia, nie dopuszczać do zakleszczenia i do niekontrolowanego przemieszczania się materiału względem tarczy, pewnie zamocować cięty materiał.

- Nie przekraczać dopuszczalnych prędkości i zalecanych głębokości cięcia. Głębsze cięcia wykonywać w kilku przejściach.

- Zabrania się szlifowania bocznymi powierzchniami segmentów diamentowych tarcz.

- Podczas cięcia na sucho tarcza musi być okresowo, łagodnie wycofywana w szczelinie, aby mogła bez obciążenia nabrać odpowiednich obrotów i samoczynnie schłodzić się.

- Stosowanie tarcz do materiałów trących znacznie zmniejsza ich trwałość.

- Stosowanie tarcz uniwersalnych do cięcia materiałów trących może powodować ich szybsze zużycie, natomiast do cięcia materiałów twardych może prowadzić do ich "stępienia" i przegrzania.

- Przy cięciu materiału właściwego dla danej tarczy następuje samoistne "ostrzenie" się segmentów. W przypadku "stępienia" się tarczy (objawy: silne iskrzenie) należy tarczę "naostrzyć" poprzez przecięcie krótkiego odcinka w ściernym materiale (np. w piaskowcu).

- Tarcze przeznaczone do pracy na sucho mogą być chłodzone w sposób ciągły wodą. Niedopuszczalne jest okresowe, krótkotrwałe schładzanie tych tarcz wodą podczas lub zaraz po zakończeniu ich pracy.

- Przy stosowaniu tarcz przeznaczonych wyłącznie do pracy na mokro niedopuszczalna jest ich praca na sucho.

- Przy cięciu na mokro stosować równomierny, niezbyt silny nacisk przy możliwie stałym posuwie i równomiernym, obfitym schładzaniu wodą; używać wyłącznie maszyn z transformatorem bezpieczeństwa.

- Nie dopuszczać do cięcia luźnego podłoża lub podłoża wykonanego z materiału o innych własnościach niż materiał cięty.

- Niedopuszczalna jest praca tarczą uszkodzoną, z rysami na dysku stalowym, nierównomiernie zużytą, z wykruszonymi segmentami.

- Pracować wyłącznie w kasku, okularach ochronnych i ubraniu ochronnym, przestrzegać przepisów BHP.

- Stosować wyłącznie maszyny z zalecanymi przez ich producentów osłonami tarcz.

- Przy cięciu na sucho używać masek przeciwpyłowych i odkurzaczy odpylających.

- Podstawą reklamacji nie może być tempo zużywania się segmentów tnących tarczy wynikające z: zastosowania do innego niż wskazany dla niej rodzaj materiału, szczególnych własności danego rodzaju materiału, stosowania niezalecanej prędkości i głębokości cięcia, złego stanu technicznego maszyny, nieodpowiedniej techniki cięcia.

- Aby jakakolwiek reklamacja mogła być rozpatrywana, reklamowana tarcza musi posiadać co najmniej 50% wysokości segmentu diamentowego (części roboczej).

- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości kontaktować się ze sprzedawcą.

There is currently no comments or ratings for this product.
The Signature Of The
Email
Ask a question